گروه معماری DB&B، طراحی دکوراسیون دفتر اداری شرکت فن آوری اطلاعات Distrii را در سال 2018 انجام داده است.
در دیزاین داخلی این شرکت تیم طراحان با اهمیت ویژه به نیازهای این محیط اداری که شام ایستگاه های کاری، فضاهای خصوصی و کار گروهی، سالن رویداد چند منظورهف کافه و غیره می باشد به غیر از زیبایی ، حس همکاری و هماهنگ سازی را در یک فضای یکپارچه با تکیه بر فناوری اطلاعات مبتنی بر اینترنت را برای این دفتر کار به ارمغان آورده است.