در اثر رعایت نکردن نظافت دندان ها، روی دندان ها پلاک و جرم جمع می شود که این پلاک ها کم کم و به تدریج باعث پوسیدگی دندان می شود. برای انجام جرم گیری باید به دندانپزشک مراجعه کرد.
دندانپزشک با استفاده از ابزارهایی خاص که مخصوص جدا کردن این جرمها از روی دندان می باشد آنها را از دندانها جدا می کند . در جرمگیری رنگ دندان تغییر پیدا نمی کند فقط جرم ها از روی دندان برداشته می شود .

بعد از عمل جرم گیری باید نظافت دندان ها رعایت شود و بعد از هر وعده غذایی از نخ دندان و مسواک استفاده کرد.
بعد از انجام عمل جرمگیری امکان دارد دندانهایتان نسبت به مواد غذایی و نوشیدنیهای سرد و گرم حساس شود به همین دلیل توصیه می شود تا چند وقت بعد از عمل جرمگیری از خمیر دندانهای ضد حساسیت استفاده کنید .
بلیچینگ در مواردی استفاده می شود که دندان ها صاف و مرتب هستند و فقط رنگشان تغییر کرده است. برای انجام بلیچینک نیازی نمی باشد که دندانپزشک دندان شما را تراش بدهد . عمل بلیچینگ را شخص هم خودش می تواند در خانه انجام دهد یا به دانپزشکی مراجعه کند و آنجا انجام دهد . اما توصیه می شود برای ماندگاری بیشتر به دو روش نیز این کار را انجام دهید .


دندانپزشکی پرهام