7 سوالی که برای مهاجرت تحصیلی به کانادا زیاد مطرح می شود شامل سوالات زیر می باشد
آیا در کانادا دانشگاه های رایگان وجود دارد؟
آیا به دانشجو بین المللی وام تحصیلی می دهد؟
دانشگاهای کشور کانادا به چه افرادی وام تحصیلی می دهند؟
آیا برای دانشجویان بین الملی که در کانادا تحصیل می کنند کمک هزینه تحصیلی وجود دارد؟
آیا بعد از اتمام کردن دوره تحصیلی می توان فوری مشغول به کار شد؟
آیا بعد از تحصیل می توان اقامت دائمی کانادا را گرفت ؟
هزینه زندگی کردن در زمان تحصیل در دانشگاه کانادا چه قدر است؟

برای پاسخ این سوالات می توانید وارد لینک زیر شوید
مهاجرت تحصیلی به کانادا