جنگل هاي باراني استوایی، جنگل هاي مرطوب گرم و خيلي متراكمي هستند. آنها پناهگاه ميليون ها گياه و جانور هستند. جنگل هاي باراني بي نهايت از نظر سکونت موجودات زنده و بوم شناسي زمين مهم هستند. گياهان جنگل های باراني بيشتر اكسيژن زمين را توليد مي كنند. اين گياهان همچنين براي مردم از خیلی نظرها مهم هستند. بسياري از آنها در ساخت داروهاي جديد كه با بيماري ها مي جنگند مورد استفاده قرار مي گيرند.

جنگل هاي باراني در كجاها هستند؟ جنگل هاي گرمسيري در نوار گرداگرد استوا قرار دارند، اكثراً در منطقه بين مدار رأس السرطان (23.5 درجه عرض جغرافيايي) و مدار رأس الجدی (23.5 درجه عرض جغرافيايي) قرار دارند. اين 3000 مايل (4800 كيلومتر) نوار پهن استوا ناميده مي شود. جنگل هاي باراني گرمسيري در آمريكاي جنوبي، آفريقاي غربي، استراليا، هند جنوبي و آسياي جنوب شرقي پيدا مي شوند.
جانوران و گياهان مختلفي در بخش هاي مختلف جنگل های باراني زندگي مي كنند. دانشمندان جنگل های باراني را بر اساس بوم شناسی به دو منطقه تقسيم بندي مي كنند.
EMERGENTS بخش بیرون آمده: درختان غول آسايي كه بسيار بلندتر از متوسط ارتفاع درختان دیگر هستند. اينجا خانه بسياري از پرندگان و حشرات است.
CANOPY بخش سایبان: قسمت هاي بالاتر درختان. اين محيط پربرگ سرشار از زندگي است كه شامل حشرات و پرندگان، خزندگان، پستانداران و غیره مي شود.
UNDERSTORY طبقه زیر: محيط خنك تاريك زير برگ ها اما بالای زمين.
FOREST FLOOR كف جنگل: سرشار از زندگي جانوري بخصوص حشرات است. بزرگ ترين جانوران در جنگل باراني معمولاً‌ اينجا زندگي مي كنند.
جانوراني كه در جنگل هاي باراني زندگي مي كنند: شمار بسيار زيادي از جانوران در جنگل هاي باراني زندگي مي كنند كه شامل جانوران ميكروسكوپي، بي مهرگان (مثل حشرات و كرم ها)، ‌ماهي ها، خزندگان،‌ دوزيستان، پرندگان و پستانداران مي شوند. جنگل هاي باراني مختلف جهان از جمعيت هاي مختلفي از حيوانات حمايت مي كنند.
بعضی از این جانوران عبارتند از: تساح، مار افعی، سگ وحشی، مورچه، میمون، شامپانزه، مارمولک، خفاش، پروانه، مار بوآ، بز کوهی، قورباغه، پلنگ هزارپا و ... .منبع:020