با سلام به دوستان و سروران گرامي

ضمن خير مقدم به شما

به اطلاع ميرسانيم که مديران و اعضاي سايت راز بقا ، بر اين هدف توافق داشته و دارند که پایگاهی فراهم آورند تا ضمن برخورداري از محتواي مطلوب علمي و فرهنگي به محلي براي دوستي و نزديکي اعضا و نيز ساير مراجعه کنندگان تبديل شود .

در اين راه ، خود را موظف می دانیم ضمن بهره گيري از دانش و تجربه پيشکسوتان و صاحبان هنر و علم و انديشه در تالار ، به حفظ شان و حقوق آنها پرداخته و همواره خود را وامدار انديشه و تجارب آنها بدانیم .

لذا از تمامي عزيزاني که ميتوانند ما را در اين امر ، ياري نمايند تقاضاي همفکری و همراهی داشته و اميد داريم که با همکاري و مشارکت شما دوستان عزیز بتوانيم سايت را هر روز ، بيش از پيش به سوی تعالي و کمال رهنمون باشیم .

با تشکر

مديريت راز بقا