خطای مرسوم صاحبان کم تجربه حیوانات خاص

متاسفانه در خصوص بسياري از حيوانات خانگي خاص ، اين باور غلط وجود دارد که نگهداري ازآنها به سادگي و بدون نياز به آموزشهاي لازم ، بي آنکه مسووليت و هزينه چنداني براي صاحب حيوان ايجاد کند امکان پذير است. در ادامه به هفت مورد از خطاهاي رايجي که افراد کم تجربه در انتخاب و نگهداري حيوانات خانگي خاص مرتکب مي شوند اشاره مي کنيم.

1- تصميم ناگهاني و بدون برنامه ريزي قبلي براي خريد :
وقتي در فروشگاه حيوانات خانگي ، يک موجود زيبا ، جذاب و تحسين برانگيز مي بينيد ، ناگهان وسوسه مي شويد که آن را با خود به خانه ببريد! در مقابل اين وسوسه مقاومت کنيد. به خانه برويد و سعي کنيد در مورد اين حيوان خاص کمي بيشتر بدانيد. چند روزي براي تصميم گيري به خودتان فرصت دهيد و تنها زماني که مطمئن شديد قادر به نگهداري بي نقص از خوکچه هندي ، ايگوانا ، خرگوش ، کاسکو و ... هستيد براي خريد آن اقدام کنيد.


2- به خانه بردن حيوان قبل ازآنکه محل زندگي اش آماده باشد : تغيير محيط به اندازه کافي براي حيوان استرس زا و ترسناک است. آماده نبودن محيط مناسب براين مخاطرات مي افزايد. شرايط خاص دمايي ، نور ، رطوبت و بستر مناسب ، آکواريوم ، ويواريوم ، قفس يا هر چيز ديگري که براي استقبال از مهمان جديد لازم است مهيا کنيد. شايد به نظر خنده دار باشد اما حيوان خانگي شما به يک سيسموني کامل ! نياز دارد.

3- خطا در برآورد هزينه هاي نگهداري : برآورد دقيقي از هزينه هاي نگهداري حيوان خود داشته باشيد و حيواني متناسب با بودجه اي که در اختيار داريد انتخاب کنيد.

4- سهل انگاري در مراجعه به دامپزشک : برخي از صاحبان حيوانات خانگي به دليل هزينه خدمات دامپزشکي تا جايي که امکان دارد از مراجعه به دامپزشک خودداري مي کنند! نتيجه غم انگيز اينکه به فراواني پذيراي افرادي بوده ام که با چشماني اشک آلود خواهان نجات حيوان در آستانه مرگ خود بوده اند! توجه داشته باشيد که بسياري از حيوانات خانگي خاص – به عنوان يک مکانيسم دفاعي- علائم بيماري را خيلي دير بروز مي دهند زماني که براي مراجعه به دامپزشک خيلي دير است.

5- نجات حيوان بيچاره! از فروشگاه حيوانات خانگي (از خيابان ، باغچه ، باغ وحش و...) : اگر آمادگي و دانش نگهداري از اين حيوان را نداريد ، فردين بازي را فراموش کنيد! با اين کار تنها حيوان نگون بخت را از چاله به چاه خواهيد انداخت.

6- عدم نگاه به آينده : اين حيوان چقدر عمر مي کند ؟ تا چه زماني مي خواهم از آن نگهداري کنم ؟ در غياب من چه کسي از آن نگهداري مي کند؟ بعد از تعطيلات سه ماهه تابستان بايد با اين حيوان چکار کنم؟ بعد از ازدواج؟ در زمان مسافرت ؟ تا چه مدت ، از کجا و به چه قيمتي برايش غذا تهيه کنم ؟ در کدام کلينيک و با چه هزينه اي خدمات اختصاصي درماني دريافت کنم؟ و ... دهها سوال ديگري که از خود نمي پرسيم!

7- اگر از عهده نگهداري از اين حيوان برنيامدم ، شخص ديگري به جاي من از او نگهداري خواهد کرد.


منبع:drexotic