چگونه یک حیوان خاص "سالم" به خانه ببریم؟
انتخاب درست یک حیوان خانگی خاص و سالمچگونه می توانم از سلامت حیوانی که می خرم اطمینان حاصل کنم ؟ برای این سوال تنها یک جواب قطعی وجود دارد : مراجعه به دامپزشک با تجربه و انجام معاینات و آزمایشات کامل ! حتی منطقی تر آن است که حیوان خانگی مورد نظرتان را - به ویژه اگر کم تجربه هستید- به شرط تایید سلامت آن توسط دامپزشک خریداری کنید. ( یا پرداخت وجه را پس از تایید دامپزشک انجام دهید)
خرید حیوان از مراکز مجاز و شناخته شده تا حد زیادی اطمینان بخش است. از صاحب قبلی حیوان (اگر وجود دارد) بخواهید تا سوابق بهداشتی/درمانی حیوان را در اختیارتان بگذارد.
اعمال نوعی قرنطینه خانگی (به ویژه اگر کودکی در خانه دارید یا از حیوانات خانگی دیگری نگهداری می کنید) بسیار اهمیت دارد. قرنطینه این فرصت را به دست می دهد تا بیماریهایی که در زمان خرید از نظر دور مانده اند ، به مرور زمان آشکار شوند. مدت زمان قرنطینه بسته به نوع حیوان می تواند از یک هفته تا چند ماه متغیر باشد . برای مثال دولت انگلستان –در مبادی ورودی- برای خانواده میمونها قرنطینه ای شش ماهه به همراه انجام تمام آزمایشات لازم در نظر گرفته است. اما برای یک همستر قرنطینه یک هفته ای کفایت می کند.

منبع:drexotic