انتخاب و نگهداری قورباغه1- متاسفانه اکثر گونه های قورباغه در معرض خطر و تحت حفاظت هستند. به علاوه بسیاری از آنها میتوانند ناقل بیماری های انگلی و قارچی باشند (هستند) . سعی کنید قورباغه خود را از میان گونه های شناخته شده به عنوان پت و پس از تایید سلامت توسط دامپزشک اختصاصی حیوانات خاص خریداری کنید.
2- خود را برای یک همزیستی طولانی مدت آماده کنید. قورباغه ها در اسارت (در شراطی نگهداری ایده ال) عمری طولانی (15-4سال) خواهند داشت.
3- تامین شرایط محیطی مطلوب (شامل نور، دما و رطوبت) برای اکثر گونه ها چندان دشوار نیست. در مقابل بیشتر قورباغه ها به وجود هر نوع آلودگی در محیط زندگیشان به شدت حساس اند. در واقع پاکیزه نگه داشتن محیط زندگی قورباغه مهمترین ماموریت شماست.
4- بسیاری از مردم قورباغه ها و به ویژه وزغ ها را حیواناتی کسل کننده می دانند. قورباغه های بزرگتر و وزغ ها بسیار کم تحرک اند و به احتمال فراوان حوصله شما را سر خواهند برد. می توانید از گونه های کوچکتر که تحرک بیشتری دارند به عنوان حیوان خانگی نگهداری کنید.
5- برای تغذیه قورباغه به گستره متنوعی از انواع حشرات (گاهی حتی بچه موش برای گونه های بزرگتر) نیاز دارید. از امکان تهیه وعده های غذایی قورباغه ، قبل از خرید حیوان اطمینان حاصل کنید.
6- در مورد عادات رفتاری و تغذیه ای ، ملزومات محیطی و ... خوب تحقیق کنید و همه ملزومات نگهداری از حیوان را قبل از به خانه بردنش تهیه کنید.
7- فراموش نکنید که این حیوان خانگی چندین سال مهمان شماست؛ کسی را پیدا کنید که در غیاب شما از قورباغه شما مراقبت کند.
8- در خصوص اندازه حیوان بالغ سوال کنید. گاهی اسامی شما را به اشتباه خواهند انداخت. مثلا "پیکسی" به نظر باید نوعی قورباغه کوچک باشد. اما در واقع این همان African Bull Frog است که اندازه بالغ آن به بیش از 22 سانتی متر! می رسد. (نام علمی حیوان : Pyxicephalus adspersus )
9- از نوع محیطی که قورباغه شما برای زندگی نیاز دارد مطمئن شوید. اینکه گونه ای خاکی ، درختی ، آبی یا نیمه آبی (semi aquatic) را انتخاب کرده اید؟
10- گونه های پیشنهادی برای نگهداری قورباغه آبی African Dwarf Clawed Frog و قورباغه درختی American Green Tree Frog می باشد.منبع:drexotic