سمندر آتشین


سمندر با پنهان شدن درون کنده های هیزم به درون آتش پرتاب می شود و این نقطه شروع افسانه است. پیشینیان ما معتقد بودند سمندر نه تنها قادر به تحمل گرمای آتش است ، بلکه در آتش زندگی می کند. به هر صورت سمندر آتشین نام خود را از این افسانه وام گرفته است. سمندر آتشین با رنگ مشکی و لکه های درخشان زردرنگ شناخته می شود. الگوی این رنگ آمیزی در انواع سمندر آتشین متفاوت است و گاهی برای تشخیص تحت گونه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
می توان گفت سمندر آتشین اولین پیشنهاد به علاقه مندان نگهداری از دوزیستان است. نگهداری از این حیوان شبرو، کنجکاو و پر جنب و جوش به نسبت ساده است ، به خوبی اهلی می شود و می تواند با صاحب خود ارتباط برقرار کند.
به رغم سهولت در نگهداری ، نگهداری از این حیوان برای کودکان قابل توصیه نیست. این نوع سمندر دارای غددی است که نوعی سم ترشح می کند و می تواند باعث حریک پوستی شود.
سمندرآتشین در آسیای غربی ، شمال افریقا ، نواحی مرکزی و جنوبی اروپا زیست می کند. اندازه آن در زمان بلوغ به 25-18 سانتی متر (گاهی تا 30 سانتی متر) می رسد و در اسارت ، در شرایط نگهداری مطلوب می تواند تا 30 سال زندگی کند.
سمندر در چرخه زندگی خود دارای دو فاز کاملا متفاوت است : دوران لاروی که به طور کامل درون آب سپری می شود. در این دوره سمندر در آبگیر ها و دریاچه های کم عمق زندگی می کند. و دوران بلوغ که حیوان در خشکی زیست می کند و تنها برای جفت گیری و تولید مثل به درون آب باز می گردد. سمندر در زمان بلوغ به پنهان شدن در مکانهای خنک و مرطوب علاقه مند است.

منبع:drexotic