احتمالا تا به حال واژه Gut loaded را دیده یا شنیده اید. و این توصیه همیشگی که جیرجیرکهایی ( یا انواع کرم/ حشره ) که برای تغذیه خزنده / بندپای خود استفاده می کنید، بهتر است Gut loaded باشند. اما این دقیقا به چه معناست ؟

غذای مناسب خزندگان خانگی شما Gut Loading


بسیاری از خزندگان (از جمله خانواده Chameleon ها) و تقریبا همه بندپایان مرسوم به عنوان حیوان خانگی ( انواع عقرب و رطیل) برای تغذیه به گستره ای از حشرات نیاز دارند یا اصطلاحا Insectivorous هستند. از میان حشرات جیرجیرک به دلیل محتوای بسیار غنی پروتیینی و سهولت در پرورش انتخاب اول دامپزشکان و صاحبان حیوانات خاص است. اما از آنجا که حیوانات حشره خوار در طول هفته با تعداد معین ( و معمولا محدودی) جیرجیرک تغذیه می شوند. توصیه می کنیم که از جیرجیرک Gut loaded برای تغذیه حیوان خود استفاده کنید.
آخرین وعده غذایی جیرجیرک ها ، یک ضیافت کامل با استفاده از مقادیر زیاد مواد مغذی ، مکملهای ویتامینی و رطوبت کافی است . به این ترتیب حیوان خانگی حشره خوار قادر خواهد بود از مواد مغذی موجود در دستگاه گوارش جیرجیرک برای خود استفاده کند. این عمل را اصطلاحا Gut loading می نامیم.
اگر خود شما پرورش دهنده جیرجیرک برای حیوان خانگی خود نیستید، می توانید از پرورش دهنده در این مورد سوال کنید و از Gut loaded بودن جیرجیرک پرورشی اطمینان حاصل کنید. توصیه می کنم برای حفظ سلامتی حیوان خانگی خاص خود، حتما از مراکز معتبر تهیه غذا! خرید کنید.منبع:drexotic