کتاب آموزش خوشنویسی انگلیسی




کتاب آموزش خوشنویسی انگلیسی


  • نویسنده وحید رضائی مهر
  • مترجم
  • تعداد صفحات 36
  • ناشر بوک نما
  • سال انتشار


لینک دانلود کتاب آموزش خوشنویسی انگلیسی
حجم فایل 2.52 MB




توضیحاتی از کتاب


امروزه اهمیت زیبایی نوشتار و خوش خطی بر هیچکس پنهان نیست و در جهانی که زبان بین المللی انگلیسی شناخته میشود، علاوه بر اینکه ما باید با خوشنویسی زبان فارسی آشنایی داشته باشیم؛ لازم است که با زیبایی نویسی در زبان انگلیسی و قواعد خوشنویسی در این زبان آشنا شویم. در کتاب حاضر شما بیشتر با قواعد خوشنویسی زبان انگلیسی آشنا خواهید شد..