کاکاتو ها یکی از انواع زیبای طوطی هستند که بسیار مورد توجه دوستداران پرندگان زینتی بود و شیرین کاری های انها که دیگر جای خود دارد .
در این ویدیو کاکاتو سفیدی را میبینم که گویا با موسیقی رابطه خوبی داشته و هم نوا و هماهنگ با ان می رقصدنمایی از کلیپ طوطی کاکلی - کاکاتو cockatoo dancing videoLoading the player ...

ویدئو رقص طوطی کاکاتو cockatoo dancing video