سلام
ساده ترین حالتی که میتوانیم یک آکواریوم آب شور داشته باشیم چطور است؟
اگر بخواهیم کمترین لوازم و امکانات را داشته باشیم چیکار باید بکنیم؟