گزارش تصویری (مراسم استقبال رسمی ملکه بریتانیا از امیر کویت در کاخ سلطنتی)ضیافت شام ملکه بریتانیا به افتخار امیر کویت
چه خوش بو است بوي نفت و شعبده بازي انگليسها !!!