به تمام استادان و شاگردان وینگ چون خوش امد می گم
اگر کسی از دوستان آموزش لات سائو و چی سائو رو متونه به صورت مصور یا فیلم در داخل این موضوع قرار بده ممنون می شم