صافی بنزین یا همان فیلتر بنزین نام فیلتری است که در مسیر شلنگ سوخت‌رسانی قرار می‌گیرد. این فیلتر در حقیقت اجازه عبور رسوبات داخل بنزین را به موتور نمی‌دهد. در حال حاضر متاسفانه رسوبات و کثیفی بنزین ما بسیار بالا است. همین موضوع باعث می‌شود تا آسیب زیادی به موتور خودرو وارد شود.
این فیلتر را بر اساس نوع سوخت مصرفی، حداقل هر 5000 کیلومتر باید تعویض کنید. زمانی که این فیلتر پر شود، عمل فیلترینگ را به خوبی انجام نمی‌دهد و گاهی میزان عبور بنزین را نیز کاهش می‌دهد. در نتیجه هنگام انجام سرویس‌های دوره اصلا از تعویض این صافی غافل نشوید.
در نهایت باید گفت که شما عامل اصلی خرابی و یا سلامت خودروی خودتان هستید. اگر به سرویس‌های دوره‌ای اهمیت دهید و آنها را جدی بگیرید، خودروی شما به وضعیتی نمی‌رسد که نیاز به تعمیر اساسی داشته باشد. همانطور که به خودتان و سلامت بدنتان اهمیت می‌دهید، باید به خودروی خود و سلامت آن نیز اهمیت دهید تا دیگر برای شما رفیق نیمه راه نباشد!