در روز صد ها کالای خارجی وارد گمرک ها و مرز های کشور می شود . تجار و بازرگانان کشور برای وارد کردن کالاهای خود از خارج از کشور باید از گمرک کشور عبور نمایند . بازرسان و کارشناسان بعد از بررسی های لازم و صدور مجوزهای مورد نیاز، کالا ها را برای ترخیص آماده می نمایند .
ترخیص کالا عملی است که در گمرک توسط صاحبان کالا یا نمایندگان آن ها باید انجام شود. ترخیص کالا مربوط به صادرات و واردات کالا های متفاوت می باشد.
ترخیص نمودن کالاهای خارجی :
- ثبت اسناد و مدارک مربوطه
- تهیه و آماده سازی کالاها
- پرداخت نمودن هزینه ها از سوی صاحبان کالا ها شامل مالیات ، سود بازرگانی ، حقوق گمرکی و ...

hakhamaneshtrading.com