همه ما در روز به دفعات از آب درون یخچال خود برای مصارف گوناگون استفاده می کنیم. این آب موجود در یخچال می بایست پاک و سالم و بدون طعم باشد تا ما را دچار مشکل نکند. امروزه در یخچال های ساید بای سابید شاهد تعبیه یک مخزن آب روی درآنها هستیم که این مخزن به مصرف کننده این امکان را می دهد که بدون باز کردن درب یخچال بتواند آب خنک را به همراه تکه های کوچک یخ را داشته باشد. اسنوا یکی از سازندگان یخچال های فیلتردار ایرانی می باشد.
گاهی در یخچال های اسنوا شاهد اِرور و خطاهایی می باشیم . در زیر تعدادی از این خطاها را همراه با معنی آن آورده شده است:

• F1= قطع شدن سنسور فریزر
• R1= قطع شدن سنسور یخچال
• Rt= قطع شدن سنسور دمای اتاق یخچال
• dr= خراب شدن سوئیچ در یخچال
• df= خراب شدن سوئیچ در فریزر
• Eg= مشکل تامین آب
• E1= خراب شدن سنسور سازنده یخ
• EF= خراب شدن سنسور عبور اب

تعمیر یخچال اسنوا توسط قائم سرویس