باید اول میزان درد رو بتونیم تشخیص بدیم. با مراجعه به وب سایت اسمونی سطح درد رو میتونید مشخص کنید. بعد ازاون اگه تو مرحله اول بودین میتونید از استامینوفن یا ایبوبروفن استفاده کنید اما توی سایر مراحل درد به تجویز پزشک داروهای مخدر دارد استفاده میشود.
لطفا خود درمانی نکنید.