میش ماهی در آبهای نیمه گرمسیری در عرض جغرافیایی 21 درجه شمالی و 29 درجه جنوبی به سر می برد. پراکنش این گونه در سواحل خلیج فارس و دریای عمان از میناب تا گواتر است.


طبیعت این ماهی کفزی بوده و در آبهای شیرین، لب شور و دریایی تا عمق 400 متر نیز یافت می شود. این گونه در مرحله جوانی در جنگلهای مانگرو و مصبها و در مرحله بلوغ در سواحل شنی، مصبها و آبهای کم عمق زیست می کند و برای انجام عملیات تخم ریزی دست به مهاجرت دسته جمعی می زند.


تغذیه آنها به طورعمده در شب و آبهای کدر بوده و از ماهی مرکب، خرچنگ، میگو، کرمها و سایر ماهیان تغذیه می کند و نیز جز ماهیان در معرض خطر به حساب می آید.


میش ماهی دارای کیسه شنای بسیار با ارزشی است که دارای خاصیت دارویی و مصارف صنعتی است و همچنین از بزرگترین ماهی های خوراکی خلیج فارس است. جزء گونه های دارای پراکنش وسیع، قیمت بالا و هماوری بالاست. تغییرات وسیع شوری را تحمل می کند. سرعت رشد بالا در مرحله جوانی و قابلیت تکثیر در کارگاههای تکثیر را دارد.