درود
شرايط نگهداري يه سگ نر و دارم هم بسيار منو همسر و دخترم دوست داريم و هم حياط و فضاي نگهداري داريم اگر ترير باشه بهتره ضمنا صاحب سگ هر وقت بخواد بياد سگش و ببينه ميتونيم در خدمتش باشيم. 09190167412