اقیانوس منجمد شمالی که در این منطقه قرار دارد، تنوع زندگی زیادی دارد و در آن از جانداران میکروسکوپی (مثل زوپلانکتون ها) تا جانوران غول پیکری مثل نهنگ ها زندگی می کنند. همچنین مقدار زیادی خشکی در داخل دایره قطب شمال (بخش های شمالی آسیا، اروپا و آمریکای شمالی) وجود دارد. خشکی داخل دایره قطب، تندرا است و نسبت به محیط های زندگی دیگر به خاطر دمای سرد، بادهای خشک قوی و لایه های خاک منجمد (خاک منجمد دایمی) دارای موجودات زنده کمتری است.دوره های طولانی تاریکی (در زمستان ها) و نور (در تابستان) هم بر زندگی در قطب شمال اثر می گذارد. سرزمین های قطبی شمالی یک محیط زندگی سرد، پرباد و اغلب پوشیده از برف است که گرداگرد قطب شمال واقع شده. موقعی که از منطقه قطبی شمالی صحبت می شود، مردم معمولاً آن را بخشی از زمین در داخل دایره قطبی (یک دایره فرضی دور زمین، موازی با استوا و در 23 درجه و 28 دقیقه از قطب شمال که بالای حدود 75 درجه شمالی است) فرض می کنند.
مناطق خشکی قطب شمال
قطبی ترین منطقه قطب شمال (نزدیک ترین منطقه به قطب شمال) منطقه قطبی بالا نامیده می شود. این بیابان قطبی از زندگی گیاهای یا جانوری خیلی کمی برخوردار است (کمتر از پنج درصد منطقه خشکی آن با زندگی گیاهی پوشیده شده) به خاطر این که یک فصل رویش و سبز شدن خیلی کوتاه خشک، هوای خشک، خاک همیشه یخ زده و خاک فقیر دارد و حشرات گرده افشان هم در آن زندگی نمی کنند. سرزمین قطبی بالا گرم تر از منطقه قطبی پایین است. این منطقه از حیات بیشتری حمایت می کند. بیش از 90 درصد منطقه خشکی آن زندگی گیاهی ای دارد که در خشکی و سرما دوام می آورند.
جانوران سرزمین های قطبی شمالی
جانورانی که در منطقه قطبی شمالی زندگی می کنند (در تمام مدت یا به طور فصلی) با شرایط بی نهایت سخت تطبیق پیدا کرده اند. بسیاری از جانوران زمستان را هم در این منطقه سپری می کنند (مثل روباه قطبی و قاقم). آنها پوششی دارند که در طول زمستان ضخیم می شود و رنگش به سفید تغییر می کند، چنان که با برف در هم می آمیزد (آمیختن با زمینه).
یک گروه تحقیقاتی اولين مدرك را نیز مبني بر اين كه زماني شترهاي غول پيكر در قطب شمال زندگي مي كرده اند ارايه دادند. آنها 30 قطعه فسیل استخوان را يافته اند كه نشان دهنده سابقه وجود شتر اولیه در قطب شمال است. اين فسيل هاي سه و نيم ساله در سه فصل تابستان يافت شده است. يافته هاي فسيلي ديگر در مكاني كه اين فسيل ها در آن يافت شده نشان مي دهد كه اين جانور در طول فاز گرم زمين در يك محيط جنگلي در قطب شمال زندگي مي كرده. در اين مكان فسيل برگ ها و ساير مواد گياهي نيز يافت شده.


كارگراني كه در تأسیسات نفت و گاز قطب شمال كار مي كنند به لباس هایي نياز دارند که ناظر سلامتي شان باشد. به اين منظور دانشمندان ژاکت هايي درست كرده اند كه داخلشان حس گرهايي تعبيه شده و حسگرهای روی بازوی ژاکت در آزمایشگاه تهیه شده. اين لباس ها هم بر دماي بدن و هم بر فعاليت كارگران نظارت خواهد كرد و حتي مي تواند به ابزاري مفيد در جهت تصميم گيري بهتر تبدیل شود. اندازه گيري استرس هاي فيزيولوژيكي كارگران زماني كه لازم است آنها به كارشان خاتمه دهند را نشان مي دهد. كار در باد، آب و دماهاي زير نقطه انجماد قطب شمال حتي براي كارگران با بنيه خوب هم توانفرسا است.


منبع:020