این منطقه يك منطقه ساحلي بوته اي است كه تابستان هاي خشك داغ و زمستان هاي معتدل بارانی و خنک دارد. این منطقه دارای بوته هاي متراكم بلند با برگ هاي سفت چرم مانند يا برگ های سوزني است. در بین بوته ها درختزارهای پراکنده ای (درختان بلوط) وجود دارد.ريزش باران سالانه در يك بوته زار از 15 تا 40 اينچ در سال (100-38 سانتي متر) است.
این مناطق ساحلی در كجا واقع شده اند؟
ساحل ها با بوته های همیشه بهار در نوار بين 30 و 40 درجه شمالی و 30 و 40 درجه جنوبی استوا واقع شده اند. اين مناطق ساحلي،‌ دور از ساحل جريانات سرد اقيانوسي دارند. آنها ساحل هايي هستند كه رو به غربند. آنها بیشتر در ساحل جنوبي كاليفرنياي آمريكا،‌ مناطق ساحلي درياي مديترانه، ساحل شيلي (جنوب آمريكا)، منطقه كيپ آفريقاي جنوبي و استرالياي ساحلي قرار دارند.
جانوراني كه در این سواحل زندگي مي كنند
جانوران زیادی در اين ساحل ها زندگي مي كنند كه شامل بي مهرگان،‌ پرندگان، خزندگان، دوزيستان و پستانداران هستند. این مناطق از جمعيت هاي مختلفي از موجودات زنده حمايت مي كنند كه همگی با حمله هاي خشكي طولاني و بروز آتش سوزی هاي متناوب تطبيق يافته اند.

برخی از جانورانی که در این منطقه زندگی می کنند عبارتند از:
مورچه، خوک خاکی، موش خرمای زمینی، گراز آمریکایی، گرگ صحرایی آمریکای شمالی (کویوت)، روباه، روباه قهوه ای، بز، جغد شاخدار بزرگ، گربه وحشی، شیر کوهستان، خرگوش، مار زنگی، کوکوسان (رودرانر)، عقرب، کانگوروی قرمز، راسو، پروانه.منبع:020