تالاب ها سرشار از هم زندگي گياهي و هم زندگي جانوري هستند. بعضي از جانوران داخل آب آن زندگي مي كنند (ماهي،‌ خرچنگ خاردار، بچه قورباغه ها و غيره)، بعضي روي آب آن زندگي مي كنند (اردك ها، حشرات و غيره) و بقیه دور و بر تالاب زندگي مي كنند (راكون ها، ‌كرم هاي زميني و غيره). بعضی از جانورانی که در محیط زندگی تالاب ها زندگی می کنند عبارتند از:
آمیب، مورچه، سگ آبی، قو، غاز، خرچنگ خاردار، سنجاقک، کرم خاکی، ماهی ها، ماهی طلایی، فلامینگو، قورباغه، مرغ ماهیخوار، اردک، پشه، موش آبی، سمندر، لاک پشت، زوپلانکتون، سمور دریایی، عقرب، میگو، حلزون، وزغ، زوپلانکتون، آهو و غیره.منبع:020