تندرا ناحيه اي بي درخت و سرد -سردترين محيط زندگي- است. تندرا با دماهاي خيلي پايين، بارش خيلي كم (برف يا باران)، فصل سبز شدن كوتاه مدت،‌ مواد مغذي كم و تنوع زيست شناسي اندک مشخص مي شود. كلمه تندرا به معني دشت بي درخت است. دو نوع تندرا وجود دارد: تندراهاي شمالي و تندراهاي آلپي.
-تندراهاي مربوط به قطب شمال: منجمد، پرباد و دشت هایي بيابان مانند در مناطق وابسته به قطب شمال هستند كه تالاب ها و باتلاق ها هم در آنها وجود دارد. يك لايه منجمد، زير خاك مناطق تندرا است. همچنین آب خیلی کمی در زیر خاک آن وجود دارد. یک فصل سبز شدن كوتاه دارد كه تنها 50 تا 60 روز طول مي كشد. تندراهاي شمالي در شمالي ترين نقاط گرينلند، آلاسكا، كانادا، اروپا و روسيه قرار دارند.
بعضی از جانورانی که در تندرا زندگی می کنند عبارتند از: روباه قطبی، گوسفند دال، خرگوش قطبی، پرستوی قطبی، گرگ قطبی، گوسفند شاخ بزرگ، گوزن کانادایی، راسوی دم کوتاه خاص مناطق سرد(ارمین)، ملخ، خرگوش، موش قطب شمال، گوزن شمالی، پشه، گاو نر، ماسک، خرس قطبی، کوال (جانوری کیسه دار)، غاز برفی، جغد برفی، سنجاب، گرگ، راسوی دله، گوزن شمالی جنگلی، کرگدن پشمالو.


منبع:020