غارها خانه بسياري از جانوران هستند. بعضي از جانوران فقط در غارها زندگي مي كنند. آنها troglobites (به معني اقامت كنندگان در غار) نامیده می شوند. اين جانوران با زندگي در تاريكي تطبيق پيدا كرده اند (اغلب آنها بي رنگ هستند و بسياري از آنها نمي توانند ببينند) و نمي توانند در خارج از غار به زندگيشان ادامه دهند. نمونه های این جانوران کور عبارتند از: سمندر كور تكزاس، كرم هاي پهن كور، ميگوي بي چشم، ماهي بي چشم، سوسك هاي غار، ماهی خاردار کور و بعضی از سخت پوستان.
بعضي از جانوران در غارها زندگي مي كنند اما چرخه زندگيشان را در خارج از غار كامل مي كنند. اين جانوران trogloxenes (به معني مهمانان غار) ناميده مي شوند. بعضي از مهمانان غار شامل بعضي از خفاش ها (كه فقط در غارها منزل مي كنند)، موش هاي صحرايي (كه در غارها لانه دارند)، جيرجيرك هاي غار (كه در خارج از غار تغذيه مي كنند) و پشه ها هستند.
Trogolophiles (به معني عاشقان غار) جانوراني هستند که بعضي وقت ها در غارها زندگي مي كنند، اما همچنين در جاهاي ديگر هم زندگي مي كنند. بعضي از عاشقان غارها شامل جيرجيرك ها، سوسك هاي غار، سمندرها، هزارپاها، مارها، كرم هاي بند بند،‌ كرم هاي ريز، عنكبوت و پابلندهاي ددي daddy (نوعي عنكبوت) هستند.
بعضي از جانوران اتفاقي وارد غارها مي شوند- اينها جانوراني هستند كه تابع يا وابسته ناميده مي شوند. بعضي از تابع ها شامل راكون ها،‌ قورباغه ها و انسان ها هستند.
دما و شرايط زندگي: جانوران مختلفي در قسمت های مختلف غارها زندگي مي كنند. غارهاي خشكي به سه منطقه تقسيم مي شوند:
-منطقه ورودي: منطقه اي كه غار به سطح زمین باز مي شود منطقه ورودي ناميده مي شود. اينجا يك منطقه خنك سايه دار است. منطقه ورودي خانه اي براي جوندگان كوچك، عنكبوت ها، سوسك ها، كرم هاي خاکی، سمندرها، مارها، هزارپاها و جانوران ديگري است كه در ورودي غار دنبال سرپناه هستند.
-منطقه تاريك روشن: منطقه بعدي، منطقه تاريك روشن ناميده مي شود. يك منطقه خنك و‌ مرطوب با مقداري نور. اين منطقه خانه اي براي جيرجيرك هاي غار و سوسك هاي غار است.
-منطقه تاريك: منطقه اي عميق در داخل غار است و هميشه خنك و تاريك است. منطقه تاريك خانه ماهی خاردار كور، ماهي ميگوي بي چشم و ديگر جانورانی است که با تاریکی تطبیق پیدا کرده اند.
خفاش ها، کرم های خاکی و راکون ها از جمله جاندارانی هستند که به نوعی در غار زندگی می کنند.

منبع:020