مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران گفت: با بررسی های انجام شده در پی تجمیع قبوض آب و برق هستیم.

به گزارش شبکه خبر، سید محمد هاشمی افزود: این موضوع ازطریق برگزاری جلساتی در پژوهشگاه نیرو در حال بررسی است تا هزینه های مالی و زمانی کاهش یابد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران تصریح کرد: حدود ۳۰ درصد از شبکه توزیع برق تهران فرسوده است که برای بازسازی به هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
به گفته هاشمی طی ۶ ماهه نخست امسال برای کاهش تلفات برق ۳۷ میلیارد تومان هزینه شده است که از طریق این کاهش تلفات ۴۴ میلیارد تومان کسب درآمد کردیم.