15 تصویر ترسناک از میان تصاویر گوگل استریت ویو

تصاویری که به طور اتفاقی در دید دوربین گوگل قرار گرفته و بیننده را متحیر می کند.


یک موجود فضایی بر روی زمین!انسان های کبوترنما در ژاپن!فرشته ای در حال رفتن به آسمان!انسان هایی با ماسک های ترسناکجنازه های مومیایی شده یا مانکن ها در زباله دان ؟!تهدید دوربین گوگل با اسلحهمردی با ماسک گاز در جنگلخانه ارواح!دِ ژاوو!حمله پرندگانجنایت یا کشیده شدن لاشه یک حیوان؟کودکی سرگردانچهره ای شکسته در ناکجا آبادخودرویی در آتشخشونت پلیس