مخلوق عجیبی که توسط پسرها فیلمبرداری شد Strange Creature Caught on Tape by Indians Boys in Brazil

سلام


به نظر میاد به طور تصادفی چند تا پسر که مشغول تفریح و آبتنی توی یه آبگیر بودند از یک مخلوق عجیب و غریب فیلم گرفتند.مخلوق عجیب و غریبی که توسط بچه ها فیلمبرداری شد Strange Creature Caught on Tape by Indians Boys in Brazil