جنگل ها جذابیت های کهن و مرموزی دارند که موجب می شوند چنانچه عکاسی حرفه ای باشیم که به دنبال یک عکس بی نظیر می گردد و یا فقط مسافری باشیم که در پی گذراندن اوقات فراغت خود می باشد همیشه دوباره به کنار آنها برگردیم. یک جنگل گسترده ، طبیعی و سالم مانند یک کلیسای جامع شکوهی از طبیعت است ، به همین دلیل است که این عکس ها بسیار خیره کننده و جالب هستند.

خوشبختانه برای آن دسته از ما که در شهرها زندگی می کنیم ، عکاسان با استعداد به کلبه ها و سایبان های جنگلی رفته و عکس های خیره کننده ای از این قبیل می گیرند. کیلیان چانبرگر Schonberger kilian و گیلرمو کابالا Caballa Guillermo نیزیک زوج از عکاسان با استعداد هستند که جنگل های این کشور ها را به عنوان منابع بی پایان الهام کشف نموده اند.


1 باتلاق خزه ها ، رومانی The Moss Swamp In Romania

2 جنگل های سفید کارپات Carpathians White

3 کوه های ریلا ، بلغارستان Rila Mountains , Bulgaria

4 کوه های بسکیدی ، جمهوری چک Beskydy Mountains , Czech Republic

5 جنگل های هالربوس ، بلژیک Hallerbos, Belgium

6 جنگل اوتزارتا ، منطقه ی باسک ، اسپانیا Otzarreta Forest , Basque Country, Spain

7 جنگل شوکران چینی ، تایپینگ شان ، تایوان Chinese Hemlock Trail, Taipingshan, Taiwan

8 جنگل های جمهوری چک Czech Republic

9 جنگل های گرینویچ شمالی ، لندن ، انگلستان North Greenwich, London , England

10 جنگل مه آلود Misty Forest

11 جنگل ناگویا، ژاپن Nagoya , Japan

12 صحرای استانتون ، منطقه ی پیک ، انگلستان Stanton Moor, Peak District , Uk

13 جنگل اوت-لوار، فرانسه Haute-loir , France

14 جنگل های ایتالیا Italy

15 جنگل های آلمانGermanyمنبع: لست سکند