فیلم در مورد ماهی "ماهیگیر" یا "انگلر"

جنس ماده‌ی این ماهی در شکل‌ها و چهره‌های مختلفی وجود دارند. گونه‌ی زشت، گونه‌ی رنگین کمان و ...
گونه‌ی نر این جانور کمی از ماده کوچکتر و باریکتر است. او خود را به ماده توسط گاز گرفتنش متصل می‌کند و از این طریق با او جفت گیری می‌کند.
ماهی انگلر استاد مهندسی استتار است. از سوی دیگر او به آسانی می‌تواند سایر آبزیانی که خود را که استتار کرده‌اند بیابد.
ماهی انگلر یک مایع از دهان خود ترشح می کند که با آن طعمه را جذب می کند. گونه‌ی دیگر یک نمایش جالب برای طعمه خود برگزار می کند و نوعی دیگر نیز در شب یک نور خیره کننده منتشر می کند.
غذای مورد علاقه این ماهی‌ها میگو است.Loading the player ...