هفت خوان پروپوزال نویسی

اگر درگیر پروپوزال شده باشید حتما می دانید که آماده کردن یک چنین طرحی چه دردسرهایی دارد.
شاید هم با خودتان فکر کرده باشید که چرا باید اساتید تا این حد برای نوشتن طرح تحقیق سخت گیر باشند؟ مخصوصا اینکه وقتی به پایان کار می رسید متوجه می شوید که عملا بخش زیادی از کاری که کرده اید را باید در خود بدنه پایان نامه انجام دهید.
راهنمای پروپوزال نویسیاما چرا پروپوزال مهم است؟
پاسخ این سوال را باید در تاثیر و فایده آن جستجو کرد. پروپوزال به معنای طرح اولیه تحقیق است؛ یعنی دانشجو در جریان پروپوزال قرار است مهم ترین مسائل پایان نامه اش، از جمله بیان مساله و ضرورت و طرح پرسش و روش و منابع مربوط به پایان نامه اش را مشخص کند. از این نظر می شود گفت پروپوزال نقشه راه پایان نامه یا به عبارتی یک طرح کوچک تر و ابتدایی تر از خود تحقیق اصلی به شمار می آید. دانشجویی که پروپوزال خود را با موفقیت آماده می کند، در حقیقت نصف راه پایان نامه اش را رفته است و در جایی قرار گرفته که می توان گفت همه مرزهای اصلی سرزمین تحقیقش زیر نگاهش قرار گرفته. پس مشخص است که اگر پروپوزال درست انجام شود، می شود اطمینان داشت که پایان نامه هم به خوبی انجام خواهد شد، و برعکس، اگر در انجام پروپوزال خطایی اتفاق بیفتد، قطعا یک جای کار پایان نامه هم مشکل خواهد داشت.
اما برای آماده کردن یک پروپوزال خوب و کاربردی و قابل قبول چه راهی را باید پیمود؟ چه مراحل یا به عبارت بهتر چه «خوان» هایی را باید پشت سر گذاشت؟
دانشجویانی که تصمیم دارند پروپوزال شان را آغاز کنند توجه داشته باشند که برای موفقیت، لازم است از هفت خوان اصلی گذر کنند. این هفت خوان را با هم مرور می کنیم:
هفت خوانی که در پروپوزال از آنها می گذریم:
خوان اول: موضوع تحقیق،
خوان دوم: اهمیت و ضرورت تحقیق،
خوان سوم: ادبیات و پیشینه تحقیق،
خوان چهارم: اهداف و فرضیه های تحقیق،
خوان پنجم: روش ها و ابزار پژوهشی تحقیق،
خوان ششم: مدل نظری تحقیق،
خوان هفتم: منابع تحقیق
خب، امیدوارم دانشجویانی که قصد دارند کار پروپوزال شان را شروع کنند، حالا حداقل بدانند چه مراحلی در پیش روی شان است و چه کارهایی را باید انجام بدهند.
در یادداشت های بعدی هر کدام از این هفت خوان را در پروپوزال نویسی به شما عزیزان آموزش خواهیم داد.منبع:
tahghighyar