سلام

اگر شما به صفحه دانلود نرم افزار وارد شوید یعنی لینک زیر

http://raazebaghaa.ir/downloads.php?do=file&id=50

باید بتوانید به دانلود نرم افزار بپردازید .
وقتی از شما رمز میخواهد مطمئنا پروسه ای سبب شده شما برای سیستم شناخته نشده باشید یا برای اطمینان از صحت اقدام شما به تایید مجدد از سوی شما نیازمند باشد .
شاید نرم افزار مدیریت دانلودی نصب کرده اید که سیستم اجازه استفاده از ان را نمی دهد. ابتدا ان را غیر فعال کنید یا بدون استفاده از ان به دانلود برنامه بپردازید .

با احترام
ترابیان