اين يك معجزه واقعي است + تصوير / This Is a Real Miracle! + pictures


مونيك ورزشكار معلول و قهرمان مسابقان پكن She participated at the Beijing Paralympics and won 2 silver medals for handcycling.

مونيك ورزشكار معلولي است كه از سن 13 سالگي از مفصل ران فلج است .
مونيك در مسابقات المپيك معلولان پكن شركت كرده و صاحب دو مدال نقره در رشته دوچرخه هاي دستي handcycling شده است .


مونيك ورزشكار معلول و قهرمان مسابقان پكن She participated at the Beijing Paralympics and won 2 silver medals for handcycling

مونيك ورزشكار معلول و قهرمان مسابقان پكن She participated at the Beijing Paralympics and won 2 silver medals for handcycling
مونيك در زماني كه مشغول آموزش بر روي ويلچرش براي پارا المپيك 2012 لندن بود دچار حادثه شد .
او توسط يك دوچرخه مورد اصابت قرار گرفت و تا كنون در حال بهبود از تروماي حاصل از ان حادثه است .
و اين معجزه است . بعد از حادثه او ناگهان احساس ميكند كه پايش دچار سوزش شده است و ناگهان او توانست انها را دوباره به حركت بيندازد .

مونيك اولين قدمش را در جولاي 2011 بر زمين گذاشت و اينك مونيك به مانند يك كودك دوباره در حال يادگرفتن راه رفتن بر زمين است .


مونيك ورزشكار معلول و قهرمان مسابقان پكن She participated at the Beijing Paralympics and won 2 silver medals for handcycling

مونيك ورزشكار معلول و قهرمان مسابقان پكن She participated at the Beijing Paralympics and won 2 silver medals for handcycling

دكترها قادر به توضيح اين معجزه نيستند.

مونيك تصميم دارد به تيم مسابقه حرفه اي دوچرخه سواري زنان بپيوندد و از اكنون در آرزوي تبديل شدن به يك ورزشكار حرفه اي و قدرتمند در بازهاي المپيك 2016 است .منبع:
کد:
http://izismile.com