سلام نمی دونم برای این مطلب جای مناسبیه یا نه . اگه نبود خودتون یه جایی براش پیدا کنید . البته اگه به نظرتون جالب بود . نمی دونستم کجا بذارمش .
خواب‌هاي ماسون ها و صهیونیست ها براي روز 11.11.11


پنجشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۰۸:۱۱مشرق: عدد 11 در نمادشناسي فراماسونري، صهيونيستها و يهوديان ارتدوکس، نماد دو ستون دروازه "معبدسليمان" (هيکل) در بيتالمقدس است که يکي به رنگ سرخ و ديگري به رنگ سفيد است و در همه کلوبها و لژهاي فراماسونري وجود دارد که مهمترين نمود آن، برجهاي مرکز تجارت جهاني نيويورک بود، و 11 ستون افقي سفيد و سرخ پرچم آمريکا که با دو ستون سرخ رنگ محصور شده نيز برگرفته از تقدس همان دو ستون معبد سليمان و رنگ آنهاست.
اعداد 11 و 9 مانند عدد 33، مقدسترين نماد فرقه تصوف يهودي (کابالا) به شمار ميآيد. حرف K، نيز يازدهمين حرف از حروف الفباي انگليسي است که خود واژه "کابالا" نيز با آن آغاز ميشود. همچنين نماد دروازه ورودي جنيان به دنياي انسانهاست که در بسياري از فيلمهاي هاليوودي نيز به چشم ميآيد.
محققان معتقدند يکي از اسرار انتخاب تاريخ 11/9 سال 2001 ميلادي براي عمليات تروريستي 11سپتامبر از سوي وابستگان استکبار جهاني همين تقدس بوده و همچنين انتخاب تاريخ 9/11/2011 براي انتشار نخستين گزارش دروغين آژانس بينالمللي انرژي اتمي درباره تسليحاتيبودن برنامه هستهاي کشورمان که گرچه به ظاهر منطبق بر برنامه روتين شوراي حکام آژانس است اما از سوي ديگر، فراهمکننده زمينه تقابلهاي بعدي با جمهوري اسلامي ايران به شمار ميآيد، از تقدس اعداد 11 و 9 در نزد سردمداران صهيونيسم جهاني نشأت ميگيرد.
11/11 در آيينه تاريخ
عمليات تروريستي بزرگي که 911 روز پس از عمليات 11/9 سال 2001 نيويورک، در پايتخت اسپانيا رخ داد و همچنين عمليات تروريستي بزرگي که در تاريخ 11/11/2005 ميلادي در هتل "راديسون ساس" در پايتخت اردن انجام شد و طي آن صدها نفر از جمله مصطفي عقاد، کارگردان مشهور جهان اسلام، کشته و زخمي شدند نيز بر اساس برنامهريزي صهيونيستها انجام گرفت.
همچنين مصوبه شماره 3379 سازمان ملل که در سال 1975 به تصويب رسيد و بر "نژاد برتر" بودن يهوديان صحه گذاشت و صهيونيسم را يک "نژاد" تلقي کرد در تاريخ 11/11 به تصويب رسيد و نخستين توافقنامه رژيم صهيونيستي با يک کشور اسلامي يعني مصر پس از آتش بس سال 1949 ميلادي نيز در تاريخ 11/11/1973 منعقد شد که باعث توقف درگيري نظامي مصريها با ارتش رژيم صهيونيستي در منطقه مابين کانال سوئز و قاهره شد و زمينه ساز توافقات بعدي از جمله کمپ ديويد بين تلآويو و قاهره گرديد.
در يازدهمين ساعت يازدهمين روز يازدهمين ماه سال 1918 ميلادي، يک پيمان صلح موقت ميان آلمان و متفقين امضا شد که به آتش بس جنگ جهاني اول تبديل شد.
در روز يازدهم ماه يازدهم (نوامبر) 1919 روز "متارکه جنگ" براي نخستين بار گرامي داشته شد. کنگره آمريکا در سال 1954 ميلادي، نام "متارکه جنگ" را به "کهنه سرباز" يا همان "رزمندگان سابق" تغيير داد تا بدين وسيله فعاليتهاي کهنه سربازان آمريکايي در هرجا و هر زمان که بوده مورد تقدير قرار گيرد.
اين روز در استراليا نيز در آغاز "متارکه جنگ" نام داشت. هماکنون نيز در روز 11 نوامبر هر سال، رأس ساعت 11 پيش از ظهر، همه مردم استراليا، يک دقيقه براي صلح، سکوت ميکنند.
اما در کانادا، اين روز ياد و خاطره همه کشتهشدگان جنگ جهاني اول گرامي داشته ميشود. بسياري از خادمان کليساها، بند چهارم "چکامهاي در يادآوري" را ميخوانند.
تقدس يا خرافات؟
تاريخ 11/11/11 همچنين به دليل سه بار تکرار عدد 11 براي اوانجليستهاي صهيونمسيحي، جذابيت عجيبي دارد و آن را منطبق بر هماهنگي يهوديت و مسيحيت يعني تطبييق دروازههاي معبد سليمان با اقانيم ثلاثه و نيز اهرام ثلاثه به عنوان نماد اصلي ماسونها کردهاند.

فراماسونرها و صهيونيست ها معتقدند شياطين و اجنه
از بين دو ستون، به ملک سليمان نازل مي شده اند

تقدس دروغين 11 نوامبر 2011 (11.11.11) پس از شروع هزاره جديد، بيشتر بر سر زبان فرقههاي انحرافي افتاد. برخي از آنها اين تاريخ را برخوردار از يک "منطق و اساس قوي" و برخي، يک "پديده عادي" ميدانند. برخي ديگر هم در جستوجوي معنايابي و تأويل اينگونه تاريخها هستند و بسياري هم به هيچوجه چنين خرافاتي را نميپذيرند.

ممکن است هنوز برخي افراد سادهباور، گمان کنند که اين تاريخهاي مرموز و رمزآلود، نشانه اتفاقي عجيب و بزرگ هستند اما ديديم که بسياري از همين خرافهگرايان که پيش از اين در لحظه تحويل سال ميلادي در آغاز هزاره (سال 2000 ميلادي) در ميدانهاي مرکزي پايتختهاي کشورهاي غربي در مقابل نمايشگرهاي بزرگ، منتظر پايان تاريخ و انهدام جهان و روز قيامت بودند، کاري از پيش نبردند و البته نبايد حادثهسازي براي مستندکردن چنين خرافاتي را از سوي دشمن ناديده انگاشت.

بايد دانست که بسياري از اين دست پيشگوييها، به علت بطور خاص قرار گرفتن اعداد مشابه در کنار هم بوده و جذابيت اين ترکيب است که موجب ميشود "دستان مرموز شيطانهاي خرافهگرا" دنيا را مسخر شايعات خود کنند.
اصولاً بايد دانست که اعداد مرتبط با سالها، هيچ اصالت ذاتي ندارند زيرا مي توان روز تولد حضرت مسيح عليه السلام، با مبناهاي تاريخي متفاوتي مانند شمسي و قمري و غيره، محاسبه کرد که هر کدام منطقه با روز و عددي جداگانه خواهد شد، همان گونه که سالهاي شمسي يا قمري و اعداد آنها، ويژگي چندان عجيبي نداشته و ندارند.
مناسک شيطاني 11.11
در تاريخ 11 ژانويه 1992 ميلادي، گروههاي مختلفي از ماسونها و يهوديها از قوميتها و مذاهب مختلف از 40 کشور جهان، براي انجام يک مناسک ويژه شيطاني که به فعالسازي دروازه ورودي 11:11 ميانجاميد، دور هم جمع شدند.

صحنه آغاز مناسک شيطاني ماسون هاي صهيونيست در کنار اهرام سه گانه مصر

آنها براي موفقيت در اين کار به طور کاملاً زمانبنديشده و در نقاط مختلف جهان که دو بخش اصلي آن را اهرام ثلاثه جيزه در مصر و منطقه "کويين استون" در نيوزلند تشکيل داده بود، شروع به انجام حرکات و رقصهاي ويژه کردند که 38 ساعت به طول انجاميد. نتيجه اين کار، در هم آميختن دو نقطهی گردابي با انرژي زياد و باز شدن نخستين دروازه 11:11 بود.

عکسي از انرژي ادعايي ايجادشده توسط فرقه 11:11 موسوم به "سامارا" در کنار اهرام

اين رقص ها کاملاً متأثر از فرقه کابالاست که طي آن خدايان باستاني مصر مانند "ايسيس"، "اوسيريس" و "هوروس" پرستش ميشوند.


به گفته سازماندهندگان فراماسونر اين برنامه که تا کنون در 10 نقطه جهان از جمله آمريکا، مکزيک، اندونزي، هند، مصر، ايرلند، اسپانيا، اسلووني، استراليا و اکوادور انجام شده است، اين رقص در قالب دو دايره متداخل و با رسم مندل پيرامون رقاصان انجام ميشود که افراد تشکيلدهنده دايره کوچکتر، هنگام رقص، رو به بيرون و افراد دايره بزرگتر، رو به مرکز دايره به رقص ميپردازند و بدينترتيب با نوعي تمرکز مخصوص و توسل به قدرت هاي شيطاني، استوانه اي از انرژي منفي تشکيل ميدهند که نيمي از اين استوانه در داخل زمين است و نيمي از آن از سطح زمين تا نقطه مقابل آن، ارتفاع دارد.

تصويري از انرژي (سامارا) مورد ادعاي فرقه انحرافي براي نزول موجودات غير ارگانيک به کره زمين

به ادعاي اين افراد، پس از انجام اين مناسک شيطاني، موجودات غير ارگانيک از جمله شياطين و اجنه، از داخل اين سيلندر، به سمت زمين کشيده شده و راه براي ورود انسانها به دوره اصلي آخرالزمان و همنشيني با شياطين، باز ميشود.

صحنه اي از مناسک شيطاني فرقه ماسون هاي صهيونيست براي تمسک به شياطين
اين افراد بعد از اجراي نخستين مناسک خود در سال 92، شروع به باز کردن دروازههاي ديگر 11:11 در سرتاسر نقاط انرژي زمين کردهاند و عقيده دارند که تا کنون از 11 دروازه، موفق به باز کرن 10 تاي آن شدهاند و قرار است روز جمعه 11 نوامبر 2011 رأس ساعت 11:11، آخرين دروازه را براي مدتي محدود باز کنند تا موجودات دخاني براي رقم زدن حوادث غيرعادي مربوط به آخرين سال منتهي به آخرالزمان در دسامبر 2012 ميلادي بطور مستقيم در سطح کره زمين، وارد عمل شوند!


به ادعاي معتقدان به اين فرقه شيطاني، - پناه بر خدا- تا سال آينده، حاکميت خدا بر دنيا خاتمه يافته و با نزول دجال ضدمسيح، حاکميت شيطان بر زمين فراهم خواهد شد و رأس هرم ناقص را تکميل خواهد کرد تا زمينه براي تکميل آزادي هاي مادي، دنيوي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اخلاقي و در يک کلام، مقابله با دين، بطور کامل فراهم گردد.
در ادامه تصاويري ديگر از مناسک شيطاني اين افراد را مشاهده مي کنيد:
عدد 11 از ديد رياضي
تاريخ 11 اکتبر داراي يک نظام عددي دو واحدي بر اساس صفر و يک است (111110) که معادل اعشاري 62 در سال 2010 و معادل اعشاري 63 در سال 2011 را در خود دارد.

عدد 11، در آيين کابالا و فراماسونري، مظهر شدت و پيکار و پشتکار است. در کتاب "ودا" آمده است: "اي خداياني که در آسمان، 11 تن، در زمين 11 تن و در ميان زمين و هوا به تعداد 11 نفر در خوشبختي جاويدان به سر مي بريد! قرباني ما را بپذيريد.

اين قرباني، معمولاً انسان يا انسانهايي هستند که بايد در مقابل يکي از بتها (معمولاً بت جغد) توسط سردمداران فراماسونري، ذبح و کشته شوند که فيلم يکي از اين آيينها که در آمريکا و با حضور مقامات بلندپايه از دولت و کنگره آمريکا انجام شد، موجود است.

در فراماسونري، عرض حمايل استاد لژ، 11 سانتيمتر است که شامل مجموع ستارگان پنج پر و شش پر است. در جه 33 فراماسونري نيز حاصلضرب درجات سهگانه اصلي بدوي در عدد 11 است.

شماره 11 در رياضي نيز داراي چند ويژگي است. يعني ميان شش رقم نخست از دو سوي جاي دارد. خاصيت اين عدد در اين است که با قرار گرفتن در ميان دو يا سه سري از سير صعودي و نزولي ارقام، نتيجه اي برابر ميدهد. در مثالهاي زير همه چيز مشهود است:
حالت دو رقمي: 11*11=121
حالت شش رقمي: 111111*111111= 12345654321
حالت 9 رقمي: 111111111*111111111= 12345678987654321
در همه اين حالات، باز هم دو عدد 1 در ابتدا و انتهاي تمام ارقام خودنمايي ميکند که نماد ستونهاي دو سوي دروازه معبد است که به نوعي، تمامي اعداد و رموز را به طور مستقيم و معکوس، در ميان خود دارد.
پيشگوييهاي وبگاههاي دو هزار و دوازدهي
طبق ادعاي پايگاههاي اينترنتي ويژه پيشگوييهاي مربوط به سال 2012 ميلادي، ستاره دنبالهدار "النين" در تاريخ 11 نوامبر 2011 از کنار زمين ميگذرد و سياره کوچک "يو 55" نيز به شرق آسيا برخورد ميکند!

بر اين اساس، همطرازي کامل "النين"، "زمين"، "مشتري" و "زهره"، موجب ميشود که زمين از مسير النين گذشته تا جايي که النين با حجم عظيمي از خاک و صخره به زمين برخورد ميکند و باران آتش بر زمين ميبارد. طبق اين ادعا، اين رخداد مهيب، در تاريخ 11 نوامبر 2011 به وقوع ميپيوندد!

اين وبگاهها ميافزايند: سرخي افق آسمان پس از اين واقعه، ناشي از گاز متان "النين" خواهد بود. به ادعاي اين فرقهها، آتشفشان "يلو استون" يا همان "زردسنگ" واقع در ايالت وايومينگ آمريکا، پس از 600 هزار سال خاموشي، در اين روز شروع به فوران کرده و تا هشت روز به فوران ادامه ميدهد که بر اثر آن، بخشي از مغرب زمين، خسف خواهد شد و دو سوم کشور آمريکا نيز از بين خواهد رفت!

اين سايتها، سپس اين وقايع را به خاورميانه ربط داده و مدعي ميشوند که در نوامبر 2011 ميلادي (ماه جاري)، کشور سوريه توسط ارتش اردن اشغال ميشود و سپس در ژانويه 2012 ميان ترکيه و اردن در منطقه شمال شرقي سوريه جنگي مهيب در ميگيرد!

اين وبگاهها همچنين ادعا ميکنند که شاه سعودي نيز در نوامبر 2011 ميلادي (ظرف 20 روز آينده!) کشته ميشود و جنگ بر سر حکومت، ميان شاهزادههاي سعودي شکل ميگيرد!
همچنين به ادعاي اين رسانهها، پس از خروج نظاميان آمريکايي از عراق، اردن، خاک عراق را به تصرف خود در خواهد آورد. در مارس سال 2012 نيز بخشي از نيروهاي لشگر شخصي به نام "سفياني" در نقطهاي از زمين، خسف ميشوند (به داخل زمين کشيده ميشوند). اين محل جايي ميان مکه و مدينه به نام "بيداء" (در چند کيلومتري مسجد شجره در حومه مدينه) است و در پايان، مسيح موعود در پاييز 2012 ميلادي ظهور ميکند.

اين سايتها همچنين مدعي هستند که "شائول موفاز" در تاريخ 28 نوامبر 2011 ميلادي، نخستوزير اسرائيل خواهد شد و پس از آن، زلزلهاي در شمال اسرائيل و سوريه رخ خواهد داد که در پي آن درياچه "کينرت" خشک خواهد شد و "موفاز" پس از 420 روز حکمراني در تاريخ 21 دسامبر 2012 ميلادي و پس از ظهور مسيح، در بيت المقدس به دست او کشته خواهد شد! اين سايت ها معتقدند که اين تاريخها را از تقويم "مايا"ها استخراج کردهاند و با آن تطابق کامل دارد.
دوره گرگ و ساعت گرگ
القاب بسياري را به 2011 نسبت داده اند: دوره گرگ، ساعت گرگ، 1، 1، 111، 1111، 11111 و 111111 که همگي از کتاب مکاشفات يوحنا استخراج شده است.

پايگاه اينترنتي "فراتر از رازهاي مهم" ادعا ميکند که سال 2011 ميلادي، به معناي 111 سالگي همه انسانهاست؛ بدين معنا که اگر شما سال 1900 را از سال تولد خود کم کنيد و سن خود را به آن اضافه نماييد دقيقا عدد 111 براي سن شما به وجود ميآيد.
مثال: 1971-1900 + 40 سن شما در اين سال: 111 سالگي
از سوي ديگر، 1+1+1 (111) مي شود 3 که به معناي مجموع 3 براي سن 111 سالگي است. ساعت گرگ 3:00 مي باشد که با جمع بالا کاملاً برابر است. اين گزارش ها در ادامه به سخني از "اينگمار برگمن" اشاره ميکنند:
"آن ساعتي است که غالب مردمان ميميرند. زماني که خواب در عميقترين درجه خود باشد. کابوسها واقعي ترين شکل را به خود ميگيرند. ساعتي که بيخوابان در دهشتناکترين ترس فرو ميروند. زماني که ارواح و شياطين بسيار قدرتمند ميشوند".

و در ادامه دوباره ميآورد:
از آنجا که همه مردمان، در اين زمان 111 سال دارند بايد با آغاز "ساعت گرگ" ديدار کنند. ساعتي که سه رقم مشابه 1، در يک رديف قرار ميگيرند.

سپس به "قفلهاي ششگانه" فصل مکاشفات انجيل اشاره ميکند:
"آنگاه که قفلهاي ششگانه را باز کرد او را مشاهده کردم. خورشيد چونان خرمن، سياهگيسو شد. ماه به رنگ خون گرديد. ستارههاي آسمان به زمين فرو افتادند. زماني که درخت انجير، بار خود را با لرزه تکانيد. آنگاه که آسمان چونان طوماري در خود پيچيد و تمامي کوهها و سرزمينها جابجا شدند".
"وآنگاه مردان بزرگ، پادشاهان، سرداران، ثروتمندان، پهلوانان و آزادمردان، خود را در دامن کوهها و صخرههاي عظيم پنهان کردند و خطاب به آنها گفتند: بر ما نازل شويد و ما را از ديده "او" پنهان داريد. "او" که بر اورنگ شاهي نشسته است. براستي چه کس را ياراي مقابله در «روز خشم و غضب او» بود؟"

اين وبگاه در ادامه ميافزايد: بنابراين "قفلهاي ششگانه" خبر از وقوع زلزلهاي عظيم پيش از "روز مجازات" ميدهند.

"فراتر از رازهاي مهم" در ادامه ميآورد: بياييد تاريخ هاي بين 2011.1.10 تا 2011.11.11 را بررسي کنيم:
2011.03.09 : موج نهم تقويم "مايا" آغاز ميشود. 13 (عدد نحس) دوره 18 روزه به موج نهم اشاره دارند.
2011.03.11 : زلزله ژاپن که ترتيب عدد 1 را ميتوان ديد.
2001.10.1 : سرانجام ساعت گرگ فرا رسيد. مجموع کل ارقام اين تاريخ ميشود 6 (اشاره به قفل هاي ششگانه).
2011.10.11 : موج نهم تقويم "مايا" فرا ميرسد.
2011.11.01 : 4 عدد 1 پشت سر هم قرار ميگيرند و مجموع ارقام ميشود 7.
2011.11.10 : 5 عدد 1 پشت هم قرار ميگيرند که مجموعشان ميشود 7.
2011.11.11 : 6 عدد 1 پشت هم قرار ميگيرند. اين «تاريخ نهايي» است که مجموع آن ميشود 8.
نتيجه اينکه مجموع روزهاي بين 2011.1.10 تا 2011.11.11 ميشود 42 روز يعني دقيقاً شش هفته. بنابراين ما تاريخ 2011.1.10 را داريم که مجموع آن 6 مي شود. هفتههاي فاجعهبار، شش است و تاريخ نهايي يعني 2011.11.11 هم 6 بار عدد 1 را در يک رديف دارد. که مجموع اين سه 6 ميشود 666 يعني بازکننده "قفل هاي ششگانه".
اين سايت با اشاره به اين استدلالات شخصي، تأکيد بر صحيح بودن فرضهاي خود دارد.


نظريه دانشمندان درباره برخورد سيارکها با زمين
برخي کارشناسان زمينشناسي در غرب معتقدند که برخورد يک سياره کوچک با زمين ميتواند موجب انفجار چهار هزار مگا تني و زلزله هفت ريشتري در اعماق اقيانوس شود که در نهايت موجب پيدايش سونامي بسيار عظيم با ارتفاع 70 فوت و سرعت 60 مايل ميشود.

به نوشته "ساينسديلي"، يکي از کارشناسان "ناسا" به نام "جي ملوش" معتقد است که اين سياره براي نخستين بار در سال 2005 ميلادي رؤيت و شناخته شد و نزديکترين فاصله آن با زمين به 201 هزار مايل خواهد رسيد و از ميان زمين و ماه عبور خواهد کرد. نام اين سياره را به علت اينکه در سال 2005 ميلادي شناخته شده است، "يو 55" گذاشته اند.

نظريه عملي ميگويد در صورت برخورد اين سياره با زمين، موج انفجار جوي، زلزله، سونامي بسيار عظيم، گسترش پرتاب شهابسنگها، فرا گرفته شدن زمين توسط غبارهاي وسيع، آتشفشانهاي مختلف و افزايش دماي هواي کره زمين تا بالاي 60 درجه سانتيگراد به وجود ميآيد.

طبق نظر ناسا، آخرين بار سيارهاي با اين اندازه در سال 1976 ميلادي به زمين نزديک شد و اگر قرار باشد بار ديگر چنين اندازهاي از سياره به زمين نزديک شود در سال 2028 ميلادي خواهد بود.

"ملوش" از فعالشدن 20 دهانه آتشفشاني مختلف در زمين در صورت برخورد سيارهاي اينچنيني سخن به ميان آورده و به چند نمونه اشاره ميکند: "وتومکا" در آلاباما، "راک الم" در ويسکانسن، دهانه عظيم "بوسوم وي" در غنا (با عمر يک ميليون سال)، و "ژامانستين" در قزاقستان (با عمر 900 هزار سال).

وي معتقد است که برخورد چنين سيارههايي با زمين، هر يکصد هزار سال يک بار رخ ميدهد. در نتيجه احتمال برخورد سيارهاي چون "يو 55" با زمين براي يکصد سال بعد، فقط يک درصد است.

"ملوش" ميافزايد که آپوفيس که داراي اندازه مشابه با "يو 55" است و بزرگترين تهديد برخورد با زمين محسوب ميشود، در سال 2036 ميلادي، بخت بسيار کمي براي برخورد با زمين دارد.

وي يکي از نويسندگان گزارش وسيع "محافظت از سياره زمين" در سال 2010 ميلادي نيز هست.

ساخت فيلم 11.11.11
داستان اين فيلم که رأس ساعت 11 در سينماهاي آمريکا اکران خواهد شد، بر تاريخ 11-11-11 تمرکز دارد و اينکه در ساعت 11:11، نوعي دروازه آسماني باز خواهد شد و موجوداتي شيطاني، براي 49 دقيقه پا به اين جهان خواهند گذاشت. همچنين در آخرين اطلاعات افشاشده از اين فيلم، نقش اول آن يک نويسنده معروف آمريکايي به نام Joseph Crone است که بعد از مرگ همسر و فرزندش، براي ديدار با برادرش، به مکاني در بارسلوناي اسپانيا سفر ميکند، ولي پس از مدتي اتفاقات عجيبي برايش مي افتد و عدد 11 مرتباً در اين اتفاقات تکرار مي شود. او متوجه مي شود که اين عدد معناي عجيب و مخوفي در خود دارد و تاريخ 11-11-11 فقط يک تاريخ معمولي نيست، بلکه يک اعلام خطر براي تمامي انسانهاست!

پوستر فيلم 11/11/11 که روز جمعه در سينماهاي آمريکا اکران مي شود

با وجود اينها کارگردان آن ميگويد که دليل او از استفاده از اين عدد، روشي جديد براي ترساندن بينندگان است ولي معلوم است که آنها علاوه بر هدف ترساندن مردم از عدد 11 و از اين تاريخ، هدفهاي ديگري نيز در سر دارند، آنها ميخواهند که مردم بيشتر با اين عدد آشنا شوند و معناي واقعي و مقدس بودن آن را باور کنند.

جالب اينجاست که اساس ساخت فيلم نيز برپايه خرافه بوده است، مثلاً سازنده آنWayan Rice ميگويد که وقتي فهميد اين تاريخ با روز جمعه همزمان است تصميم به ساخت آن گرفت و کارگردان آن Lynn Bousman وقتي فهميد عدد 11 در تاريخ تولد وي (11 ژانويه 1979 ميلادي) نيز وجود دارد، قرارداد را امضا کرد.

هماکنون در سايت اصلي اين فيلم، بخشي وجود دارد که افراد ميتوانند خاطراتي را که با عدد 11 يا همان زمان 11:11 داشتهاند، به اشتراک بگذارند.

اکنون بايد تا پايان روز جمعه، منتظر ماند و ديد که آيا اين خيالبافيها در سطح خرافات باقي خواهند ماند يا اولياي شيطان، قصد عمليکردن توهمات خود را خواهند داشت.

منبع :
کد:
مشرق نيوز