پاندای غول پیکر / Giant Panda / melanoleuca Ailuropoda
نام فارسی : پاندای غول پیکر

نام انگلیسی : Giant Panda

نام علمی : melanoleuca Ailuropoda


رده ی حفاظتی در IUCN : بشدت در معرض خطر


وزن : در نرها 85 - 125 کیلوگرم و در ماده ها بین 70 و 100 کیلوگرم

طول : 160 - 190 سانتی متر

پراکنش : امروز به قسمت های کوچکی از سیچوان ، گانسو وشنزی در چین محدود می شود

عادات غذایی : 99 در صد غذای پاندا متشکل شده از شاخه وساقه وبرگ حدود 30 گونه ی مختلف بامبو انها حدود در روز 15 تا 38 کیلوگرم ماده غذایی مصرف میکنند که ان هم بخاطر کم انرژی وکم مغذی بودن بامبو است ولی به مقدار بسیار ناچیزی از گوشت وگیاهان دیگر هم استفاده میکنند

تولید مثل : پانداها در 4 تا 5 سالگی بالغ میشوند و استرس در ماده ها دربهار تنها برای 3 هفته اتفاق می افتد و توله ها در زمستان در غار یا سوراخ هایی بدنیا می ایند که معمولا د توله بدنیا می اورد اما مادر فقط می تواند از یک توله مراقبت ونگهداری کند و توله ها در 18 ماهگی از مادر مستقل می شوند


رفتار : به جز مادر وتوله اش پانداها معمولا تنها زندگی میکنند . در فصل تولید مثل ممکن است نرها برای تساحب ماده با هم به نزاع بپردازند . ماده امادگی خود را با ادرار پاشیدن به درختان و در اوردن صدا به نر ها اعلام میکند

زیستگاه : در جنگلهای بامبو در ارتفاع بین 1300 تا 3500 متری

تهدیدات : بخاطر تخریب زیستگاه برای کاشت درختان لاستیک و همینطور شکار بیش از حد و دزدیدن توله ها و دور افتادگی ژنتیکی (تخلیه ی مخزن ژنی)
منابع :

کد:
 
www.arkive.org
www.bearbiology.com/bsgmain.html