سمندر اویتا / Oita Salamander / Dunni Hyuobius


نام فارسی: سمندر اویتا

نام انگلیسی: Oita Salamander

نام علمی: Dunni Hyuobius

مشخصات ظاهری: رنگ آمیزی پشت آن متشکل از نقاط سیاه و سفید با پس زمینه خاکستری مایل به سبز است. البته در حیوانات مسن این لکه ها بیشتر مواقع محو می شوند ولی در نوجوانان رنگ زمینه خاکستری مایل به آبی می باشد.


طول بدن: 100 تا 160 میلی متر

تشخیص جنسیت: به جز فصل تولید مثل تشخیص امکان پذیر نیست و در طول فصل تولید مثل سر حیوان نر بزرگ تر است. باله بالایی دم و همین طور زیر گلو زرد رنگ می شود.

طول عمر: 16 سال

محدوده پراکنش: ژاپن (کوماموتو و میازاکی در بخش شمال شرقی کیوشو و کوچی در اسکیکوکو)

وضعیت حفاظتی در IUCN : در معرض خطر

درجه حرارت مناسب برای حیات: از دمای (1 تا 7 درجه سانتی گراد) که در ماه ژانویه اتفاق می افتد تا دمای (24 تا 27 درجه سانتی گراد) که در تابستان رخ می دهد را می تواند تحمل کند.

نوع طراحی مخزن: می توان در یک تانک یا مخزن که دارای دو بخش خشکی و آب است نگهداری کرد. نرها تمایل بیشتری برای استفاده از آب دارند و بیشتر مواقع تغذیه در آب صورت نمی گیرد.

تغذیه: کرم ها ی مگس، لارو پشه، جیرجیرک و کرم های خاکیمنبع:
کتاب دوزیستان وخزندگان ژاپن