نام علمی: Afrixalus brachycnemis

اسامی عمومی: Gold Spiny Reed Frog ( قورباغه نیزار تیغ دار زرین )

golden leaf-folding frog

خانواده: Hyperoliidae

قورباغه نیزار تیغ دار زرین / Gold Spiny Reed Frog / Afrixalus brachycnemis


زیستگاه اصلی : آفریقای جنوبی؛ مناطق ساحلی شرقی، جنوب شرقی و جنوبی

وضعیت بدنی: این دو زیست بسیار ریز و باریک اندام که به قورباغه برگ پیچ زرین نیز مشهور است، به دلیل دارا بودن صفحات چسبنده در هر انگشت، صعود کننده خوبی به شمار می رود. پشت برخی از انواع این گونه، پوشیده از خارهای ریز و تیره است که یکی از دلایل نام گذاری آنها نیز همین است. این ویژگی در بین قورباغه های جنوب محدوده زندگی این گونه رایج است اما در مناطق شمالی نادر است.

طول بدن: 2 سانتیمتر

تولید مثل: نر میان نیزار یا روی برگ نیلوفر آبی در برکه یا گودال موقت آب باران، مستقر می شود و جنس ماده را فرا می خواند. قورباغه ماده دسته کوچکی از تخم، روی برگی بالاتر یا یا زیر سطح آب می گذارد. زمانی که تخم ها بارور شوند، برگ تا می خورد و لبه های آن توسط ترشحات تخمراهه ماده به هم می چسبند. هنگام باز شدن تخم ها، نوزادان قورباغه از لانه خویش در داخل برگ بیرون می آیند، به آب می زنند و مراحل رشدشان در آب تکمیل می شود.برگرفته از:

کد:
http://www.mbgnet.net/fresh/wetlands/animals/frog.html The Encyclopedia Of Animals ( به کوشش علی فاطمیان )