نام علمی: Cyanocitta cristata

نام عمومی: Blue Jay ( زاغ کبود )

خانواده: Corvidae

زاغ کبود / Blue Jay / Cyanocitta cristata


زیستگاه اصلی : آمریکای شمالی

وضعیت بدنی: تنوعی از رنگ های آبی را بر سطح بدن این زاغ می توانید مشاهده کنید اما در عین حال پرهای سیاه و سفیدی روی بال و دم و نقش های سیاهی نیز بر چهره دارد. قسمت زیرین بدنش کرم متمایل به سفید است. کاکلی روی سرش است که بسته به حالت های حیوان در مواقع مختلف ممکن است شکلی افراشته یا فرو افتاده پیدا کند.

وزن: بین 70 تا 100 گرم

طول بدن: از نوک منقار تا انتهای دم بین 22 تا 30 سانتیمتر ( فاصله بال ها: 34 تا 43 سانتیمتر )

وضعیت زندگی: زاغ های آبی، تابستان ها گروه هایی خانوادگی تشکیل می دهند اما در فصل پاییز، گروهشان بزرگتر می شود. پرندگانی پر هیاهو هستند. حتی برخی از آنها عادت دارند به حیوانات مزاحم حمله کنند. آنها لانه شان را بر درخت ها یا بوته ها می سازند.

شکار و تغذیه: روی زمین و بالای درختان از میوه های مغز دار و بی مغز، دانه ها، غلات، توت ها، حشرات و جانوران بی مهره و تخم جوجه های دیگر پرندگان تغذیه می کند.

تولید مثل: بعد از جفت یابی، جفت گیری و تخم گذاری، پرنده ماده بین 16 تا 18 روز روی دو تا شش تخم خود می خوابد. پرنده نر در این مدت به او غذا می رساند و پس از خروج جوجه ها از تخم، در مراقبت از آنها به جفت خود کمک می کند. گاهی دیده شده که پرنده نر هم در گرم نگهداشتن تخم ها به ماده کمک می کند و روی آنها می خوابد. زاغ های کبود ممکن است در اولین سال زندگی خود، موفق به تولید مثل شوند.

طول عمر: طبق تحقیقات به عمل آمده از طرف پژوهشگران، پیرترین زاغ کبود به مدت 17 سال و شش ماه در وحش زندگی کرد در حالیکه بیشتر زاغ های کبود، حدود 7 سال عمر می کنند. با این حال یک زاغ کبود ماده در اسارت توانست 26 سال و سه ماه عمر کند.


برگرفته از:

کد:
http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Jay http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Cyanocitta_cristata.html http://www.birds.cornell.edu/AllAboutBirds/BirdGuide/Blue_Jay_dtl.html The Encyclopedia Of Animals ( به کوشش علی فاطمیان )