نام علمی: Tarsius bancanus

اسامی عمومی: western tarsier ( تارسایر غربی )

Horsfield's Tarsier

دو نام علمی و عمومی این حیوان از استخوان مچ پایش که شکل ویژه ای دارد، گرفته شده است.

خانواده: Tarsiidae

تارسایر غربی / western tarsier / Tarsius bancanus


زیستگاه اصلی : سوماترای جنوبی، برونئو و جزایر اطرافش

وضعیت بدنی: این حیوان، با دم بلند و بی مو و چشمان بسیار درشت و گردش شناخته می شود. دست ها و بالاتنه اش کوتاه و پاها و پایین تنه اش بلند است که باعث می شود این جانور بتواند بپرد. تنوع رنگی از زیتونی کمرنگ یا قهوه ای مایل به قرمز تا قهوه ای مایل به خاکستری تیره یا روشن در خز این جانور به چشم می خورد. نیز این تنوع رنگ ممکن است به سن حیوان هم بستگی داشته باشد.

وزن: بین 80 تا 160 گرم

طول بدن: باتوجه به 12 گونه شناخته شده، از 8.5 تا 16 سانتیمتر متغیر است. ( طول دم: 13.5 تا 27 سانتیمتر )

وضعیت زندگی: جانوری شب رو و عمدتا" درخت زی است و روزها در حالیکه با دمش به شاخه ای چسبیده است، می خوابد. هنگام غروب، زمان بیداری و فعالیتش است.

شکار و تغذیه: از حشرات که غذای اصلی اش به شمار می روند، تغذیه می کند. این حیوان با دستانش و با پرش های سریع می تواند حشرات را بگیرد.

تولید مثل: در سراسر سال می تواند زاد و ولد کند. دوران بارداری ماده، شش ماه بطول می انجامد و سرانجام صاحب یک نوزاد می شود. نوزادها با پوشش خزی مناسب و چشمانی باز به دنیا می آیند و در برخی از گونه ها تقریبا" می توانند همان موقع، از درخت بالا بروند و بجهند. حتی نوزادان برخی از انواع تارسایر، قادرند 45 روز بعد از تولد به تنهایی شکار کنند.

طول عمر: گزارشی مبنی بر زندگی 13.5 ساله گونه دیگری از این جنس، در اسارت رسیده است. به نظر می رسد که تارسایر غربی نیز طول عمری مشابه داشته باشد. با اینحال عمر این جانور در وحش احتمالا" کمتر است.


برگرفته از:

کد:
http://en.wikipedia.org/wiki/Horsfield's_Tarsier http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Tarsius_bancanus.html The Encyclopedia Of Animals ( به کوشش علی فاطمیان )