جانوران تاكسيدرمي شده امريكا American Taxidermy
گرگهاي آمريكايي تيمبر Timber Wolves


بزهاي كوهي
Mountain Goats


گوسفندان شاخ بلند ( قوچ )
Big Horn Sheep

عقاب طلايي به همراه جوجه ها و تخم ها
Golden Eagle with Chicks and eggsحواصيل ارغواني و تخمهايش
Purple Heron and eggsحواصيل ارغواني و جوجه هايش
Purple Heron and chicksشير كوهي و شكارش به همراه بچه اش
Mountain Lion, prey and Kitten


عقاب طلايي و خرگوش شكار شده اش
Golden Eagle with Rabbit prey


گروه خرس گريزلي
Grizzly Bear Groupدسته خرس سياه
Black Bear Groupكايوتها
Coyotes


گوزن شمالي
North American Elkگوسفند شاخ بلند آمريكاي شمالي
North American Bighorn Sheep

سياه گوش آلاسكايي با طعمه اش باقرقره
Alaskan Lynx with Ptarmigan prey
منبع :
http://www.taxidermy4cash.com/denver.html