سلام
لوگوی شرکت فورد که بر روی خودروهای سواری و مسابقه ای ( ریسینگ ) این شرکت نصب می شود .