نام علمی: Schistometopum thomense

نام عمومی: Sao Tome Caecilian ( سیسیلین سائوتوم )

خانواده: Caeciliidaeزیستگاه اصلی : جزیره سائوتوم در خلیج گینه؛ غرب آفریقا

وضعیت بدنی: بدن این جانور که دارای رنگ روشن است، معمولا" 1.25 سانتیمتر قطر دارد. پوزه اش گرد است و دم ندارد.

طول بدن: بالغین حدودا" بین 15 تا 28 سانتیمتر و گاهی تا بالای 30.5 سانتیمتر رشد طولی خواهند داشت.

وضعیت زندگی: عموما" در جنگل ها یا مزارع مرطوب گرمسیری و مثل تمام سیسیلین ها در زیر زمین زندگی می کند.

شکار و تغذیه: از هر بی مهره ای که بیابد به ویژه حشرات و کرم ها تغذیه می کند.

تولید مثل: زنده زاست به این شکل که ماده درون بدنش از تخم ها محافظت می کند تا زمانی که باز شوند و سپس نوزادان به شکلی تکامل یافته متولد می شوند.برگرفته از:

کد:
www.gymnophiona.org http://en.wikipedia.org The Encyclopedia Of Animals ( به کوشش علی فاطمیان )