آراليا يا فاتسيا ژاپونيكا Fatsia japonica

خانواده : آرالياسه araliaceae
جنس :‌ شامل 2 گونه است
مبداء : ژاپن ، چين و تايوان
نوع : درختچه هميشه سبز يا درخت كوچك
برگها : برگها ي پنجه اي شكل خيلي طويل ، سبز روشن و شفاف كه از 5 يا 7 يا 9 لب تشكيل شده اند.
گلها : گلها كوچك و به رنگ سبز و به شكل چتر و معمولا قابل توجه نيست.
موارد استفاده : بعنوان گياه خانگي يا در بعضي جاها ( مناطق با پناهگاه هاي بدون آفتاب و باد ) ميتوان آنها را در حياط پاسيو يا باغها كشت كرد.
موقعيت : روشنايي كافي دور از اشعه مستقيم آفتاب
موقع كاشت يا تعويض گلدان : ارديبهشت - خرداد
تكثير : بوسيله قلمه در بهار و كاشت آن در ماسه زير پلاستيك يا شيشه .منبع :

کد:
 
گياهان آپارتماني - فراتلي فابري
http://en.wikipedia.org/wiki/Fatsia