هومو ارگاستر ، مرد کارگر / working man / Homo ergaster

سلسله: Animalia

شاخه : Chordata

رده : Mammalia

راسته : Primates

خانواده : Hominidae

فرو خانواده: Hominini

جنس: Homo

گونه : Homo ergaster

معناي اسم : نام علمی این انسان اولیه ، Homo ergaster است.
" هومو ارگاستر Homo ergaster " به معنی " مرد کارگر working man " می باشد.

دوران زمين شناسي : قسمتی از عهد چهارم زمین شناسی به نام پلایستوسین Pleistocene

محدوده زماني: بین 1.9 تا 1.4 میلیون سال پیش

محدوده مكاني زندگي: در بخش های شرقی و جنوبی آفریقای کنونی می زیسته است.

وضعيت حفاظت : منقرض شده است.


هومو ارگاستر ، مرد کارگر / working man / Homo ergaster

وضعیت زندگی: واژه " ارگاستر ergaster " یک واژه یونانی است به معنای " کارگر ماهر Workman " . علت این نامگذاری به ادواتی که در کنار فسیل مرد کارگر یافت شد ، بر می گردد. ابزاری مثل تبر و ساطور که در کنار اسکلت این انسان اولیه به دست آمد. استفاده از این ابزار پیشرفته ( در مقایسه با ابزار ساده سایر انسان های نخستین ) ، صرفا" در انحصار این گونه بوده است. ابزار مورد استفاده مرد کارگر وابسته به عصر " آچولین Acheulean" است که در آن دوره از ابزار سنگی در آفریقا ، غرب آسیا و اروپا استفاده می شده است. هومو ارگاستر ، اولین استفاده کننده از این ابزار در 1.6 میلیون سال پیش بوده است. بقایای استخوان های سوخته حیوانات و نیز آثار بدست آمده از خیمه های برپا شده توسط این انسان نخستین ، دال بر این مدعاست که آنها از آتش استفاده مي كرده اند.

وضعیت بدنی: به نظر می رسد که قامتی برابر 1.9 متر داشته است. ظاهرا" تفاوت زن و مرد در این گونه نسبت به اعضای قبلی فروخانواده " هامینینی Hominini " ، چندان محسوس نبوده است. زمانی چنین تصور می شد که هومو ارگاستر ( مرد کارگر ) ، زیرگونه هومو ارکتوس ( مرد راست اندام ) است. شاید آنچه این دو انسان ما قبل تاریخ را از هم متمایز می کرد ، جمجمه باریک تر و لاغر تر مرد کارگر بوده است. ضمنا" تفاوت جثه زن و مرد هم در این گونه ، به اندازه مرد راست اندام مشهود نبوده است. صورت کوچکتری داشته و آرواره اش هم فاقد پیش آمدگی بوده و به عبارتی " راست آرواره orthognathic " بوده است. فک کوچکتری داشته و حجم کاسه سرش هم بزرگتر بوده است. چنین می توان گفت که " مرد کارگر Homo ergaster " از نظر بدنی ، مشابه انسان های مدرن بوده یعنی پاهایی بلند و بازوانی کوتاه داشته است.

تغذيه : استفاده از ابزار توسط این انسان نخستین ، بیانگر این حقیقت است که او از گوشت حیوانات تغذیه می کرده است.

ساير اطلاعات : فسیل های این انسان ما قبل تاریخ در حوالی تانزانیا ، اتیوپی ، کنیا و آفریقای جنوبی کشف شدند. اسکلت نسبتا" کاملی از هومو ارگاستر هم در سال 1984 در دریاچه تورکانا در کنیا به دست آمد که متعلق به 1.6 میلیون سال پیش بود. برای این اسکلت یک نام مستعار در نظر گرفتند با عنوان " پسر تورکانا Turkana Boy " .


برگرفته از:

کد:
 
http://en.wikipedia.org www.archaeologyinfo.com www.msu.edu