هومو هابیلیس ، مرد ماهر / Skillful man / Homo habilis

سلسله: Animalia

شاخه : Chordata

رده : Mammalia

راسته : Primates

خانواده : Hominidae

جنس: Homo

گونه : Homo habilis

معناي اسم : نام علمی این انسان ما قبل تاریخ ، Homo habilis می باشد.
" هومو هابیلیس Homo habilis " به معنای " مرد کاری handy man " یا " شخص ماهر skillful person " است.

دوران زمين شناسي : اواخر قسمتی از عهد سوم زمین شناسی به نام پلایوسین Pliocene تا اوایل قسمتی از عهد چهارم زمین شناسی به نام پلایستوسین Pleistocene

محدوده زماني: بین 2.5 تا 1.6 میلیون سال پیش

محدوده مكاني زندگي: شرق آفریقای کنونی

وضعيت حفاظت : منقرض شده است.


هومو هابیلیس ، مرد ماهر / Skillful man / Homo habilis

وضعیت زندگی: آثار برجای مانده در حوالی محل زندگی مرد ماهر در تانزانیا و کنیا ، خود نشانگر این حقیقت است که این مرد کاری ، قادر بوده از ابزار سنگی بسیار ابتدایی استفاده کند. این ابزار متعلق به عصر " الداون Oldawan " هستند و طرز ساختشان هم به این صورت بوده که به یک یا هر دو طرف تکه سنگی آنقدر ضربه وارد می کرده اند تا شکلی تیز پیدا کند. این ابزار به هامینیدها کمک می کرده که بتوانند به سادگی ، پوست و گوشت و استخوان شکارشان را از هم جدا کنند.

وضعیت بدنی: هومو هابیلیس ، کوتاه قد بوده و بازوانی بلند داشته که در مقایسه با انسان مدرن ، بسیار بی تناسب بوده اند. ظرفیت کاسه سرش هم کمی کمتر از نصف کاسه سر انسان مدرن بوده است.

تغذيه : استفاده از ابزار الداون ، دال بر این مدعاست که آنها از گوشت حیوانات هم تغذیه می کرده اند.

ساير اطلاعات : فسیل این انسان نخستین ، بین سالهای 1962 تا 1964 در تانزانیا ؛ شرق آفریقا کشف شد. در واقع این فسیل ، اولین گونه از جنس " هومو Homo " است که یافت شده است. در بین گونه های مختلف از جنس " هومو Homo " ، مرد ماهر از کمترین شباهت با انسان مدرن برخوردار بوده است. چنین به نظر می رسد که این مرد کاری از نسل " استرالوپیتسین " و وابسته به آن گونه باشد. حدود 1.6 میلیون سال پیش با انقراض نسل " مرد ماهر Homo habilis " این جایگاه به " مرد راست اندام Homo erectus " سپرده شد.


برگرفته از:

کد:
 
http://en.wikipedia.org www.archaeologyinfo.com