ایا میدانید روسای جمهور ایران به چه چیزهایی تشبیه شدند!؟

نمایش نسخه قابل چاپ